Revoluția pașnică și căderea Zidului. RDG în toamna 1989 (The peaceful Revolution and the fall of the Wall. GDR in the fall of 1989)

Cronica unui eveniment care nu a avut loc în România comunistă: căderea Zidului Berlinului (The chronicle of an event which has not occurred in Communist Romania: fall of the Berlin Wall)

Schimbarea realităților economice în Uniunea Europeană ca rezultat al invalidării regimurilor comuniste din Europa de Est. Cazul Italiei (The changing of economic realities in the European Union as a result of the invalidation of Communist regimes in East

Piață și statalitate. O comparație între conservatorismul american și cel rus (Market and state principle. A comparison between American and Russian conservatism)

La parola poetica come strategia di fuga dal capitalismo tecno-nichilista (Cuvântul poetic ca strategie de evitare a capitalismului tehno-nihilist)

Schimbăm (doar) ca să câștigăm? Huliganismul politic și schimbarea regulilor electorale în România (Changing (just) to win? Political hooliganism and the changing of electoral rules in Romania)

Subiectul non-universal și redemocratizarea stângii. In memoriam Ernesto Laclau (Non-universal subject and the re-democratization of the left. In memoriam Ernesto Laclau)

A proposito di debito pubblico europeo: riflessioni keynesiane sull’ “ortodossia della virtù” (European public flow: keynesian reflections over the “orthodoxy of virtue”)