Numarul 2(12)/2016

Brexit-ul – simptom al acutizării slăbiciunilor structurale ale Uniunii Europene (Brexit, a symptom of worsening structural weaknesses of the European Union)

Le human capabilities per lo sviluppo umano e sociale: la prospettiva della pedagogia (The human capabilities for human and social development: the perspective of pedagogy)

Între partid și stat: rolul sindicatelor, a „organelor cu dublă natură” și a Frontului Democrației și Unității Socialiste în economia politică a național-comunismului românesc (1965-1989) (Between party and state: the role of trade unions, of ‘organs with double nature’ and of the Front of Democracy and Socialist Unity within the political economy of Romanian national-communism (1965-1989)

Planificarea economică sub monarhia autoritară din România (The economic planning under authoritarian monarchy of Romania)

Recenzie – Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor (Nationalism. Etno-cultural identity and the elites’ project)