Recenzie – Religii publice în România postcomunistă. O nouă abordare a interacţiunii dintre Stat şi Biserică (Public religions in Post-Communist Romania. A new approach of the interaction between State and the Church)

A proposito di debito pubblico europeo: riflessioni keynesiane sull’ “ortodossia della virtù” (European public flow: keynesian reflections over the „orthodoxy of virtue”)

Subiectul non-universal și redemocratizarea stângii. In memoriam Ernesto Laclau (Non-universal subject and the re-democratization of the left. In memoriam Ernesto Laclau)

Schimbăm (doar) ca să câștigăm? Huliganismul politic și schimbarea regulilor electorale în România (Changing (just) to win? Political hooliganism and the changing of electoral rules in Romania)

La parola poetica come strategia di fuga dal capitalismo tecno-nichilista (Cuvântul poetic ca strategie de evitare a capitalismului tehno-nihilist)

Piață și statalitate. O comparație între conservatorismul american și cel rus (Market and state principle. A comparison between American and Russian conservatism)

Schimbarea realităților economice în Uniunea Europeană ca rezultat al invalidării regimurilor comuniste din Europa de Est. Cazul Italiei (The changing of economic realities in the European Union as a result of the invalidation of Communist regimes in East

Cronica unui eveniment care nu a avut loc în România comunistă: căderea Zidului Berlinului (The chronicle of an event which has not occurred in Communist Romania: fall of the Berlin Wall)