Doctrinele politicii internaționale în Războiul Rece (The doctrines of international politics during the Cold War)

Revoluția pașnică și căderea Zidului. RDG în toamna 1989 (The peaceful Revolution and the fall of the Wall. GDR in the fall of 1989)