Volume IV, Issue 3(5), New Series, September 2014

Politica externă post-decembristă a României (1991):

„Fraţii nu trebuie să locuiască în mod obligatoriu în acelaşi apartament”

 

(Romania’s foreign policy after the revolution (1991):

„Brothers should not necessarily live in the same apartment”)

Simion GHEORGHIU

 

 

Abstract. Romania’s foreign policy after the fall of the communist regime can be summarized as follows: no difficulties were to be created for the Soviet Union, as Mihail Gorbaciov’s attempts at reform were facing severe problems at the time, foretelling the imminent crisis; a new framework was to be found, destined to develop the bilateral relations; Basarabia was not to be encouraged to pursue demands for unification with Romania. On this particular issue, the presidential advisor at that time, Mr. Ioan Mircea Pascu, with whom I met on the 9th of February 1991, stated that the official position can be summed up in one sentence: “Brothers should not necessarily live in the same apartment”.

 Keywords: Romanian Foreign Policy, Soviet-Romanian Relations, Moldova, The Golf War

 

Istoria recentă îşi consolidează tot mai mult „dreptul de cetate” în istoriografia română. Interesul pentru începutul perioadei postdecembriste s-a aflat la originea unor cercetări meritorii, între care ne mărginim să amintim volumul lui Alex Mihai Stoenescu, România postcomunistă. 1989-1991 (Bucureşti, Editura Rao, 2008). Deşi cercetătorul care se apleacă asupra acestei perioade este aproape fără excepţie suspectat de partizanat politic – problema obsesivă a societăţii româneşti de astăzi: pro sau contra Ion Iliescu? –, credem că investigarea perioadei imediat următoare prăbuşirii regimului comunist merită asumarea unui asemenea risc.

Discuţiile purtate cu Vadim Zagladin, consilierul preşedintelui URSS, Mihail Sergheevici Gorbaciov, de Silviu Brucan în septembrie 1990[1] şi de Ioan Mircea Paşcu în februarie 1991[2] sunt edificatoare în privinţa orientării politicii externe a „regimului Iliescu”. Opiniile lui Silviu Brucan privind politica externă a URSS, exprimate în discuţiile cu reprezentantul sovietic venit la Bucureşti, au făcut obiectul prezentării şi comentariilor lui Alex Mihai Stoenescu şi de aceea nu vom reveni asupra lor[3]. Ele merită însă să fie amintite aici, întrucât dezvăluie o continuitate în ceea ce priveşte orientarea către Est a politicii externe româneşti, în ciuda declaraţiilor repetate privind dorinţa României de a se alătura Occidentului, de care fusese brutal desprinsă în perioada Războiului Rece.

Declaraţiile lui Ioan Mircea Paşcu pun în lumină dorinţa puterii de la Bucureşti: a) de a nu crea dificultăţi Uniunii Sovietice într-o perioadă în care politica de reformă a lui M. S. Gorbaciov întâmpina dificultăţi tot mai mari, prevestitoare a crizei şi a falimentului ei final; b) de a găsi un cadru nou după lichidarea Tratatului de la Varşovia pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale; c) de a nu întreprinde nimic în direcţia încurajării Basarabiei de reintegrare în frontierele României. Afirmaţia lui Ioan Mircea Paşcu că poziţia de principiu a autorităţilor de la Bucureşti este că „fraţii nu trebuie să locuiască în mod obligatoriu în acelaşi apartament” relevă refuzul  factorilor de decizie români de a se angaja într-o politică de lichidare – fie şi parţială – a consecinţelor Pactului Molotov–Ribbentrop.

9 februarie 1991

 NOTĂ despre convorbirea cu Ioan Mircea Paşcu (consilier prezidenţial, România)

 Despre convorbirea cu consilierul preşedintelui României

 La 9 februarie m-am întâlnit, la cererea lui, cu consilierul preşedintelui României Ioan Mircea Paşcu (venit pentru a înmâna mesajul lui I. Iliescu lui M. S. Gorbaciov).

  1. În cursul discuţiei, care s-a desfăşurat într-o atmosfera foarte caldă, de încredere, I. M. Paşcu ne-a informat mai întâi de toate despre motivele care l-au determinat pe preşedintele României să trimită mesajul lui M. S. Gorbaciov. După prezentarea mesajului, el a făcut o caracterizare succintă a situaţiei interne din ţara sa, evidenţiind două momente esenţiale.

Pe de o parte, în plan economic, situaţia rămâne extrem de complicată, în special din cauza insuficienţei resurselor energetice. O parte considerabilă a întreprinderilor îşi întrerup activitatea (total sau parţial), ceea ce provoacă încordarea relaţiilor cu clasa muncitoare. Muncitorii înţeleg că guvernul actual, spre deosebire de regimul Ceauşescu, preferă să reducă alimentarea cu energie a întreprinderilor, decât să nu încălzească locuinţele, şcolile, grădiniţele, şi acest lucru  este întâmpinat cu aprobare. Cu toate acestea, întreruperea producţiei, conjugată cu pierderile salariale etc., nu pot să nu genereze nemulţumiri. Dacă nu se îndreaptă situaţia, măcar parţial, va fi o explozie.

Pe de altă parte, începerea războiului din Golf a slăbit întrucâtva împotrivirea opoziţiei. În fond s-a ajuns la un fel de armistiţiu. E clar, Frontul (Salvării Naţionale – n.n.) încearcă acum să profite de situaţia creată şi să-şi întărească propriile rânduri. Se pregăteşte congresul Frontului, care va adopta, după exprimarea interlocutorului, „o orientare social-democrată”. Bineînţeles că, dacă acum ar avea loc alegerile, Frontul nu ar mai obţine atâtea voturi ca anul trecut. Dar în ansamblu poziţia lui nu arată rău. El nu va suferi pierderi mari, dacă, bineînţeles, va putea să-şi întărească rândurile. Aceasta depinde însă de îmbunătăţirea situaţiei din economie.

Opoziţia, fireşte, vede tot ce se întâmplă, dar deocamdată nu se hotărăşte să încalce „armistiţiul”, deşi forţele externe, în primul rând englezii, fac presiuni foarte active asupra ei (în special asupra partidului ţărănesc), o cheamă să manifeste „mai multă activitate”, să emită cereri noi către conducerea ţării.

Date fiind toate cele spuse, rugămintea de livrare către România în cursul lunii proxime a unei cantităţi suplimentare de gaz este dictată nu doar de raţiuni economice, ci şi politice. Livrarea unei cantităţi suplimentare de gaz ar fi, înainte de toate, un ajutor acordat clasei muncitoare, dar şi conducerii ţării în confruntarea ei cu forţele duşmănoase interne şi externe.

Din partea mea mi-am exprimat convingerea că cererea lui I. Iliescu va fi atent analizată; tot, ce se poate, va fi făcut, dar ţinând cont de situaţia noastră proprie complicată.

  1. Desigur, au fost abordate problemele relaţiilor sovieto-române. I. M. Paşcu a vorbit despre faptul că preşedintele I. Iliescu este în general mulţumit de dezvoltarea lor. Totodată, după părerea lui, posibilităţile de aprofundare a lor nu s-au epuizat nici pe departe, atât în plan politic, cât şi în plan economic.

După părerea lui I. M. Paşcu, în plan politic nu este pusă încă la punct o „interacţiune autentică” cu Uniunea Sovietică. Vechiul sistem de legături nu mai funcţionează, iar unul nou nu a fost încă stabilit. Potrivit impresiei interlocutorului, ansamblul relaţiilor dintre URSS şi ţările Europei Răsăritene se dezvoltă extensiv şi, în mare parte, fără planificare. Acum nu trebuie întârziată înfiinţarea unei noi structuri de interacţiune, pe cât posibil organică. Este nevoie de aceasta şi din punct de vedere al construcţiei europene, şi din punct de vedere al influenţei asupra evenimentelor interne într-o ţară sau alta.

Antisovieticii acţionează peste tot, ajutaţi de anumite forţe din Vest (deşi, a spus Paşcu, nici pe departe de toate: în decembrie şi în ianuarie li s-au dat sfaturi românilor de la Paris, Roma şi, de asemenea, de la Bonn să nu facă nimic ce ar fi putut să-i dăuneze lui Gorbaciov. Paşcu ştie că sfaturi asemănătoare au primit polonezii şi ungurii). Inerţia conceptuală a părţii sovietice, care se ocupă deocamdată numai de probleme curente, conjuncturale, îi ajută pe adversarii Uniunii Sovietice.

  1. M. Paşcu a spus că declaraţia conducerii române privind necesitatea rezolvării rapide a problemei Tratatului de la Varşovia nu trebuie privită nicidecum ca o schimbare a poziţiei, ca o tentativă de a slăbi legăturile cu URSS. Pur şi simplu, a spus el, noi nu am dorit să trecem sub tacere o problemă, care a devenit evidentă. Dar, după spusele lui Paşcu, la Bucureşti, se aşteaptă ca lichidarea OTV (Organizaţia Tratatului de la Varşovia – n.n.) să fie însoţită de „noi iniţiative cu caracter strategic” din partea sovietică.

Răspunzând la întrebarea la ce fel de iniţiative se gândeşte el personal, Paşcu a spus: trebuie, mai întâi, o reînnoire rapidă a sistemului tratatelor dintre URSS şi ţările Europei Răsăritene, aici întârzierea este evidentă; în al doilea rând, sunt necesare unele înţelegeri cu privire la colaborarea neformalizată (în orice caz, în prima perioadă), care atinge probleme general europene şi în special est-europene. Problemele acestea sunt similare pentru toate ţările regiunii, numai că deocamdată fiecare le rezolvă singur. Chiar şi schimbul de experienţă ar oferi multe lucruri utile. Sau poate, s-ar reuşi stabilirea unor mecanisme temporare de ajutor reciproc pentru rezolvarea problemelor urgente, inclusiv cele economice. Şi, desigur, trebuie luate în calcul şi dificultăţile interne, suficiente în fiecare ţară, inclusiv în România şi dificultăţile în rezolvarea problemelor naţionale.

Desigur, a încheiat această temă I.M. Paşcu, în ultimă instanţă rolul decisiv în evoluţia evenimentelor din Europa Răsăriteană şi pe întregul continent îl au procesele care se desfăşoară în Uniunea Sovietică. Din păcate, după greutăţile justificate şi inevitabile chiar şi în URSS, nemaivorbind de ţările din afara graniţelor ei, nu sunt remarcate acele mutaţii adânci care acolo deja s-au produs sau se produc şi care au cu adevărat o însemnătate revoluţionară pentru noi toţi. Este oare posibil ca, dacă M.S. Gorbaciov va veni la şedinţa OTV, să „clarifice situaţia pentru toţi”?

  1. Profitând de ocazie, l-am rugat pe I.M. Paşcu să-mi spună care este poziţia conducerii ţării (România – n.n.) faţă de procesele care se desfăşoară în Moldova.

I.M. Paşcu a spus că în conducere, la preşedintele I. Iliescu s-au discutat de mai multe ori aceste probleme. Părerea generală şi singura: nu trebuie făcut nimic care să complice poziţia conducerii sovietice, personal a lui M.S. Gorbaciov. Desigur, moldovenii sunt fraţii noştri, a spus Paşcu. Dar, nimeni nu ne împiedică să dezvoltăm relaţiile frăţeşti, dacă ei vor rămâne în componenţa URSS, de care ei sunt sudaţi de o lungă istorie. „Fraţii nu trebuie să locuiască în mod obligatoriu în acelaşi apartament”. Salvarea Uniunii RSS, în orice caz: a nu încurca cu nimic menţinerea ei, în asta vedem noi obiectivul nostru.

Apropo, Paşcu a spus că acele dificultăţi care au apărut în Moldova, inclusiv în urma acţiunilor conducerii acestei republici, împiedică în esenţă dezvoltarea unei relaţii normale a României şi cu Moldova şi cu URSS în general. Aşa încât, de pe aceste poziţii, România nu este interesată nicidecum în adâncirea acestor dificultăţi. Având în vedere acest lucru, a spus inerlocutorul, într-un discurs recent, rostit din însărcinarea preşedintelui I. Iliescu la Timişoara, am spus că, problema Basarabiei este pentru URSS la fel ca problema Transilvaniei pentru România. Şi, dacă nu dorim sa ne facem rău nouă, atunci nu trebuie să creăm probleme Uniunii.

Desigur, nu putem să nu recunoaştem că în România sunt forţe care se străduiesc să aprindă „problema moldovenească”. Dar marea majoritate a acestor forţe se manifestă împotriva Frontului, împotriva actualei conducerii a ţării. „Se distinge” în acest plan partidul ţărănesc, în spatele căruia se află englezii.

Conducerea ţării are în vedere continuarea muncii cu aceste forţe, străduindu-se să nu permită apariţia unor problemelor suplimentare pentru Uniune.

Prezent la discuţie, Ambasadorul României, V. Şandru, a adăugat că el, din însărcinarea conducerii, s-a întâlnit cu conducătorii Moldovei şi le-a adus la cunoştinţă punctul de vedere al lui I. Iliescu, despre care a vorbit I.M. Paşcu.

  1. A fost abordată problema evaluării cursului şi perspectivele războiului din Golf. I. M. Paşcu, referindu-se la discuţiile care au fost organizate la Preşedinţie şi MAE al României, a spus că în momentul de faţă, deocamdată, multe detalii despre perioada post-război încă nu sunt clare, însuşi războiul poate lua întorsături neaşteptate şi ambigui. Un lucru este clar: după război lumea nu va mai fi la fel ca până la 2 august 1990.

Potrivit prognozei specialiştilor români, poziţiile SUA vor fi caracterizate de contradicţii: SUA se vor prezenta ca un stat capabil să-şi impună propria voinţă pe cale militară, dar ele au arătat deja incapacitatea lor de a obţine soluţii favorabile lor cu mijloace politice. Asta e periculos şi pentru SUA fiindcă imaginea de „jandarm” nu va fi nici pe placul Europei, nici al restului lumii.

Pe urmă, dificultăţi în relaţiile cu Sudul (ţările din Orientul Mijlociu – n.n.) vor întâlni în toate ţările care au trimis trupe în Golf. Dimpotrivă, cele care nu au făcut acest lucru şi cele care au ştiut să se abţină de la participarea în operaţiunile militare vor putea să-şi sporească rolul în lume. În primul rând, acestea sunt Germania şi Japonia.

Într-o situaţie originală se află Marea Britanie. Acum ea încearcă să „frâneze” formarea Europei Unite (UE), bazându-se pe parteneriatul cu America. Dar ce-i va oferi ei acest parteneriat în viitor? Nu se va întâmpla oare ca, în Europa, Marea Britanie sa fie izolată, iar parteneriatul ei cu SUA să-i aducă mai multe neplăceri decât foloase? Cu atât mai mult cu cât rolul Marii Britanii pentru SUA ca „portavion invincibil” scade.

Potrivit ipotezei lui I.M. Paşcu, la reuniunea apropiată a Consiliului de Securitate,  SUA pot face încercarea de a interpreta extensiv înţelesul mandatului ONU, adică, posibil, vor încerca să obţină acordul asupra continuării operaţiunilor, inclusiv până la lichidarea regimului actual irakian. Este adevărat că e puţin probabil să dea rezultate; despre intenţii de acest gen au informat reprezentanţii români din Washington. Războiul, a spus Paşcu, a depăşit deja cadrul mandatului ONU şi Washingtonul are acum nevoie de un „paravan”.

Un rol deosebit în această situaţie dificilă în poate juca URSS, singura mare putere care a avut până la sfârşit o poziţie principială. La Bucureşti se speră că la momentul potrivit (de exemplu, imediat după eliberarea Kuweitului), URSS va prezenta un plan bine gândit de acţiune în viitor, planul de restabilire a păcii şi de creare a unui sistem de securitate în regiune.

 (V. Zagladin)

Februarie 1991

Arhiv Gorbacev-Fonda, fond N. 3 (Materialî V. V. Zagladina (1985-1992), opisi 1, dokument 7307, zagolovok: Spravka o besede s Ionom Mircea Paşcu (Rumânia, sovetnik prezidenta), data 09.02.0991, listov 6.

Note:

O besede s S. Brucanom po voprosam sovetskoi vneşnii politiki şi Silviu Brucan o tendenţiah soţialno-ekonomiceskogo razvitia v konţe XX veka, 17–22 septembre 1990, Arhiv Gorbacev–Fond, fond N. 3 (Materialî V.V. Zagladina (1985-1992), opisi 1, dokument 7287, zagolovok: Spravka o besedah s Silviu Brucanom (Rumânia).

2 Informaţia despre discuţia lui Ioan Mircea Paşcu cu Vadim V. Zagladin din 9 februarie 1991 a apărut în presa româneasca în documentarul Credincioşi URSS, publicat în „Evenimentul Zilei”, nr. 3804, luni, 26 iunie 2004, pp. 8-11. Replica lui I. M. Paşcu („«Întâlnirea» dintre mine, în calitate de consilier prezidenţial, şi dl Zagladin, consilier al domnului Gorbaciov, presupusă a fi avut loc la Moscova, în sediul Kremlinului, în ziua de 9 februarie 1991, în prezenţa ambasadorului român Vasile Şandru nu a avut loc! Ca atare, toate cele menţionate a fi fost discutate cu acest prilej nu sunt reale!”) a apărut în articolul „Credincioşii URSS” neagă tot!, ibidem, nr. 3805, marţi, 27 iunie 2004, p. 4.

3 Vezi Alex Mihai Stoenescu, România postcomunistă. 1989-1991, Bucureşti, Editura Rao, 2008, pp. 596-599.

Bibliografie

STOENESCU, Alex Mihai, România postcomunistă. 1989-1991, Editura Rao, Bucureşti, 2008

Arhiv Gorbacev-Fonda, fond N. 3 (Materialî V. V. Zagladina (1985-1992), opisi 1, dokument 7307, zagolovok: Spravka o besede s Ionom Mircea Paşcu (Rumânia, sovetnik prezidenta), data 09.02.0991, listov 6.

Credincioşi URSS, în „Evenimentul Zilei”, nr. 3804, luni, 26 iunie 2004

O besede s S. Brucanom po voprosam sovetskoi vneşnii politiki şi Silviu Brucan o tendenţiah soţialno-ekonomiceskogo razvitia v konţe XX veka, 17–22 septembre 1990, Arhiv Gorbacev–Fond, fond N. 3 (Materialî V.V. Zagladina (1985-1992), opisi 1, dokument 7287, zagolovok: Spravka o besedah s Silviu Brucanom (Rumânia).