sorin-bocancea

Sorin BOCANCEA

Sorin BOCANCEA (n. 1970) este Conferențiar universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Politice și Administrative a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi (1996), este doctor în filosofie (2006) și în știinţe politice (2008). În prezent, este bursier post-doctoral al Academiei Române, în cadrul Proiectului „Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”.

Domeniile de interes: filosofie politică și studii europene.

Cărți publicate: Instituţii şi politici publice în Uniunea Europeană (Iași: Editura Cantes, 2004); Cetatea lui Platon (Iași: Institutul European, 2010); Coordonator (împreună cu Daniel Șandru) al volumului Mass-media și democrația în România postcomunistă (Editura Institutul European, Iași, 2011). Alte lucrări: „Les réticences de la Roumanie a l’entrée dans L’Union Européenne”, în Cahier d’histoire immediate, nr. 24/2003, Toulouse ; „Plato: Philosophy as Politics”, în META: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy vol. I, nr. 1/2009; „Intellectuals and Politics. The Obsession of a Phantasmagorical Betrayal”, în Europolis. Jurnal of Political Analysis and Theory, vol. 4 (2)/decembrie 2010; „Evoluția învățământului academic privat în România postcomunistă”, în Vasile Boari, Natalia Vlas, Radu Murea (coord.), România după douăzeci de ani, vol. II, (Editura Institutul European, Iași, 2011); „The Affinity Relationships between Ideology and Science”, în revista Transilvania, nr. 2/2011; „Ideologie și filosofie. O abordare operațională”, în revista Transilvania, nr. 3-4/2011; „Mass-media și puterea politică în România postcomunistă. Forme ale unor relații anormale” în Daniel Șandru & Sorin Bocancea (coord.), Mass-media și democrația în România postcomunistă, ed. cit,; „Ideologia. Povestea fără sfârșit” în Sfera Politicii nr. 9(163) / septembrie 2011.

Este redactor al revistei Timpul și peer-reviewer al revistelor Sfera Politicii și Transilvania.