Slide background

Revista Facultatii de
Stiinte Politice si Administrative

Slide background

Revista este cu acces liber (pe site)

Online - ISSN 2344 - 5750

Print - ISSN-L 1221 - 9762

Indexata in baza de date

internationala (BDI)

Reguli de redactare

Revista Polis acceptă manuscrise originale, nepublicate anterior și neaflate în faza de evaluare preliminară a altor publicații științifice. Regulile și procedurile care duc la selecția articolelor destinate publicării în Revista Polis presupun evaluarea materialelor de către recenzorii de specialitate ai revistei noastre. Manuscrisele primite vor fi anonimizate înainte de a fi trimise spre evaluare recenzorilor, pentru a putea maximiza obiectivitatea acestora și pentru a asigura faptul că operele sunt analizate în funcție de conținutul și originalitatea lor. Fișa de evaluare, cu mențiunea de acceptare / modificare / respingere a articolului propus, vă va fi remisă într-un interval de 2 – 4 săptămâni de la confirmarea primirii manuscrisului. Perioada dintre depunerea materialului și publicarea lui in formatul electronic al revistei este de 6 luni.

Pentru detalii privind sistemul de citare al Academiei Române vă rugăm să accesați aceste fișiere:

Instructiuni pentru autori

Adresa la care ne puteți trimite manuscrisele dumneavoastră în format electronic (.doc sau .docx) este: polis@upa.ro.

Trimiterea articolului la adresa polis@upa.ro trebuie însoțită de contractul de editare semnat și scanat.

Ca urmare a modalității de construcție a politicii de acces, revista poate acorda autorilor drepturi de copyright după un termen de minim 3 luni de la data publicării articolului în varianta online.

Pentru acordarea drepturilor de copyright în condițiile precizate mai sus, autorii trebuie să trimită cerere tip în acest sens și formularul de cedare a drepturilor catre autori, de către Revista Polis, la adresa  polis@upa.ro.

La redactarea articolelor, vă rugăm să țineți cont de instrucțiunile de mai jos. Revista Polis își rezervă dreptul de a refuza publicarea articolelor care nu respectă aceste instrucțiuni.

În vederea verificării autenticității materialelor trimise spre publicare, Revista Polis utilizează un soft specializat în identificarea plagiatului.

Structura generală a textului

Revista Polis publică studii redactate în limbile română și engleză. Toate articolele în limba română trebuie însoțite, obligatoriu, și de traducerea integrală în limba engleză.

Articolele trebuie să respecte normele general valabile pentru redactarea lucrărilor științifice, conținând în mod obligatoriu o parte introductivă, capitole / secțiuni distincte și concluzii, având dimensiuni cuprinse între 20.000 – 40.000 de caractere cu spații incluse (10-20 de pagini standard).

Articolele vor fi redactate utilizând paginarea standard a programului Microsoft Word, folosind fontul Times New Roman, 12 pct, cu spații de 1,5, fără a lăsa spații libere între paragrafe.

Prima pagină a lucrării va conține, obligatoriu, următoarele informații: titlu, autor (afiliere instituțională și adresă de corespondență), rezumat de 200-350 de cuvinte și 4-6 cuvinte cheie.

Pentru redactarea lucrării, vă rugăm să folosiți modelul din acest fișier model

Sistemul de referinte bibliografice

Revista Polis folosește sistemul de referințe bibliografice recomandat de Academia Română.

În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate cu ajutorul notelor de subsol.

Exemplu:

[…] Este o chestiune pe care politologul român Daniel Șandru o prezintă în lucrările recente1 . […]
_____

Daniel Șandru, Reinventarea ideologiei, Editura Institutul European, Iași, 2010, pp. 210-221.

Bibliografia finală a lucrării reunește toate sursele citate în notele de subsol, listate în ordine alfabetică (Nume Prenume, Titlul lucrării, Editura, locul apariției, anul apariției.). Resursele bibliografice consultate de pe Internet vor fi menționate într-o secțiune separată.Citarea acestor resurse va respecta regulile generale privind citarea surselor electronice, precizând data la care documentul electronic a fost accesat de către autorul articolului.

Redactarea notelor de subsol

Pentru redactarea notelor de subsol, vă rugăm să folosiți opțiunea „Footnote” din programul Word, fontul Times New Roman, 10 pct, spațiere la 1 rând.

La prima mențiune a autorului / lucrării, nota de subsol va menționa toate detaliile sursei bibliografice, inclusiv pagina-paginile, dacă este cazul (utilizați prescurtarea „p.” pentru o singură pagină și „pp.” pentru pagini multiple). Mențiunile ulterioare ale aceleiași surse bibliografice vor utiliza prescurtările latine (ibid., id.op. cit. etc.).

© Drepturi de autor - Revista Polis - Universitatea "Petre Andrei" din Iasi
Web design - iWebmedia
Solutii Profesionale de Web Design & Network Web design | Magazine online | Administrare si mentenanta | Optimizare seo | Web site | Site Iasi