Sabin DRĂGULIN

Sabin Drăgulin (n. 1973) este Profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității „ Petre Andrei” din Iași. Este absolvent al programului de pregătire postdoctorală și burse postdoctorale de cercetare în domeniul științelor socio-umane și politice al Universității din București (2013) contract POSDRU/89/1.5/S/62259, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, este doctor în istorie (2007), a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității di București (2002) și Facultatea de Istorie din cadrul Universității di București (1997).

A efectuat stagii de cercetare și documentare în domeniul fenomenului migrațiilor în Italia (2012) în cadrul „ La Sapienza” Universita di Roma și Universita degli Studi „ Aldo Moro” di Bari. În anul universitar 2001-2002 a fost student Erasmus la Facolta di Scienze Politiche, din cadrul Universita degli Studi di Perugia.

A îngrijit împreună cu Florin Mitrea volumul Modelul mediteranean și regiunea extinsă a Mării Negre. Confluențe politice, economice și culturale, Editura Ars Docendi, București, 2013  (editură recunoscută CNCS), a publicat în calitate de unic autor cartea Istoria gândirii politice românești 1848-1948, Editura Pro Universitaria, București, 2010 (editură recunoscută CNCSIS), și în calitate de prim autor alături de Dan Carbarău, Istorie politică modernă universală, Editura Universitară, București, 2010 (editură recunoscută CNCSIS). A publicat studii în volume colective și articole în reviste indexate ISI și BDI; European Journal of Science and Theology, Sfera Politicii, South-East European Journal of Political Science și Cogito.

În perioada anilor 2010-2012 a fost documentarist în cadrul a 19 episoade în cadrul „ București Strict Secret”, film serial documentar, scenariu și regia de Stelian Tănase, producător Realitatea TV.

Între anii 2009-2013 a îndeplinit funcția de „secretar general de redacție” în cadrul revistei indexată BDI, Sfera Politicii, este Executiv Editor în cadrul revistei indexată BDI, South-East European Journal of Political Science și redactor în cadrul revistei indexată BDI, Cogito.
În perioada 1 aprilie 2013 – 1 aprilie 2014 face parte din proiectul de cercetare intitulat „ Determinanti e consequenze socio-economiche della mobilità territoriale delle popolazioni in ambito intermediterraneo: il caso italiano” al Istituto di Studi Politici S.Pio V, Roma, Italia.