Egalitate de şanse în domeniul medical academic şi de cercetare: de la perspectiva carierei la realităţile politico-economice* (Equal opportunities in the field of academic and medical research: from the career perspective to the political and economic realities)