Slide background

Journal of The Faculty of
Political and Administrative Sciences

Reguli de redactare

Revista Polis acceptă manuscrise originale, nepublicate anterior și neaflate în faza de evaluare preliminară a altor publicații științifice. Regulile și procedurile care duc la selecția articolelor destinate publicării în Revista Polis presupun evaluarea materialelor de către recenzorii de specialitate ai revistei noastre. Manuscrisele primite vor fi anonimizate înainte de a fi trimise spre evaluare recenzorilor, pentru a putea maximiza obiectivitatea acestora și pentru a asigura faptul că operele sunt analizate în funcție de conținutul și originalitatea lor. Fișa de evaluare, cu mențiunea de acceptare / modificare / respingere a articolului propus, vă va fi remisă într-un interval de 2 – 4 săptămâni de la confirmarea primirii manuscrisului.

Perioada dintre depunerea materialului și publicarea lui in formatul electronic al revistei este de cel puțin 3 luni.

Pentru detalii privind sistemul de citare al Academiei Române vă rugăm să accesați aceste fișiere:

Adresa la care ne puteți trimite manuscrisele dumneavoastră în format electronic (.doc sau .docx) este: polis@upa.ro.

Trimiterea articolului la adresa polis@upa.ro trebuie însoțită de contractul de editare semnat și scanat.

Ca urmare a modalității de construcție a politicii de acces, revista poate acorda autorilor drepturi de copyright după un termen de minim 3 luni de la data publicării articolului în varianta online.

Pentru acordarea drepturilor de copyright în condițiile precizate mai sus, autorii trebuie să trimită cerere tip în acest sens și formularul de cedare a drepturilor catre autori, de către Revista Polis, la adresa  polis@upa.ro.

La redactarea articolelor, vă rugăm să țineți cont de instrucțiunile de mai jos. Revista Polis își rezervă dreptul de a refuza publicarea articolelor care nu respectă aceste instrucțiuni.

În vederea verificării autenticității materialelor trimise spre publicare, Revista Polis utilizează un soft specializat în identificarea plagiatului.