Participarea femeilor din parlamentul României la procesul decizional (2004-2008) și impactul discursului lor asupra deciziei politice

New legal Concepts in the XXIst Century Global Society: from “Global Good Governance” to “Global Eco-diplomacy”